Specialiteter Kansui Pulver 100g BX10002

Kansui Pulver 100g

Kansui er et alkalisk pulver der bruges til fremstilling af ægte Ramen nudler, så de får det helt rigtige bid.

69,00 kr.
Inkl. moms
 Produktet er i øjeblikket udsolgt
 

God service - 5 stjerner på Trustpilot

 

Fragt fra kr. 39 - Fri fragt ved køb over 399!

 

Lynhurtig levering - kun 1-2 dage!

Beskrivelse

Ingredienslisten til Ramen-nudler er ret kort - faktisk bare fire ingredienser. Men én af ingredienserne har været ret svær at finde: Kansui.

Kansui er et alkalisk stof, der giver Ramen-nudler deres karakteristiske struktur, smag og udseende. Kansui påvirker glutenstrukturen i nudlerne, hvilket resulterer i fastere nudler med det helt karakteristiske bid, man kender fra de japanske ramen nudler

Erstatningen for Kansui er svær - nogle opskrifter anbefaler at man bager bagepulver i ovnen, men det giver bare aldrig det helt rigtige resultat. Oven i det kommer bagepulver altid med en syre blandet i, så det er og bliver bare ikke helt det samme.

Efter at have søgt vidt og bredt, er vi nu endelig i stand til at skaffe det helt ægte Kansui-pulver, så du kan lave autentiske Ramen nudler!

Posen indeholder 100g pulver, og der skal bruges ca. 2g pr. portion nudler.

Advarsel!

Kansui er meget alkalisk stof. Du skal være forsigtig når du håndterer det. Vask dine hænder straks efter håndtering (for at undgå at gnide dine øjne med Kansui-fingre!)

Vi er juridisk forpligtede til at skrive følgende advarsler. Og bliv nu ikke bange - EU tillader, at disse stoffer anvendes i fødevarer uden begrænsning af maksimale mængder. Kansui bruges til at fremstille Ramen nudler overalt i Japan. Det her er et koncentreret pulver, hvorfor du skal være forsigtig.

H302: Farlig ved indtagelse.

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P261: Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.

P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttende tøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P304 + P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og hold det behageligt at trække vejret.

P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de benyttes og det er let at gøre. Fortsæt skylning.

P337 + P313: Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp / opmærksomhed.

P405: Opbevares låst.

Produktinformation

BX10002
Produktinformation
Vægt
100g

Indhold

Ingredienser og næringsindhold pr. /

Kaliumcarbonat, natriumcarbonat